App Privacy

Informatie over gegevensbescherming volgens Art. 13 e.v. DSGVO

voor de app-service (zowel de mobiele app als de webapplicatie hierna te noemen “app”) van BitBurst GmbH.

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, BitBurst GmbH, Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Duitsland. Daarom willen wij u via dit privacybeleid uitgebreide transparantie bieden over de verwerking van uw gegevens in onze diensten. Want alleen als de verwerking voor u als betrokkene begrijpelijk is, bent u voldoende geïnformeerd over de omvang, doeleinden en voordelen van de verwerking en hebben wij voldaan aan de eisen van de GDPR.

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), de federale wet op de gegevensbescherming naar Duits recht (BDSG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

BitBurst GmbH
Lerchenweg 3,
40789 Monheim am Rhein, Duitsland
015256114159
[email protected] 
www.bitburst.net

Hierna de “verantwoordelijke partij” of “wij” genoemd.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

Nils Möllers
Keyed GmbH
Siemens Street 12
48341 Altenberge
[email protected]

2. Algemene informatie over de gegevensverwerking

a) Informatie over onze vergunningen

Wij verwerken persoonsgegevens binnen de wettelijk toegestane grenzen. Dit betekent dat de gegevensverwerking gebaseerd is op een wettelijke basis. Deze zijn gestandaardiseerd in Art. 6 para. 1 DSGVO. De meeste gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van onze kant (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b DSGVO) of op basis van door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). In het laatste geval wordt u apart geïnformeerd (bijv. via een cookiebanner) over het toestemmingsproces.

Onder voorbehoud hiervan worden persoonsgegevens alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen.

Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt voor ondubbelzinnige doeleinden (art. 5 lid 1 lit. b DSGVO). Zodra het doel van de verwerking wegvalt, worden uw persoonsgegevens gewist of beschermd door zowel technische als organisatorische maatregelen (bijv. door pseudonimisering).

Hetzelfde geldt voor het verstrijken van een voorgeschreven opslagtermijn, behoudens gevallen waarin verdere opslag noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst. Bovendien kan er een wettelijke verplichting bestaan om gegevens voor een langere periode op te slaan of aan derden door te geven (met name aan rechtshandhavingsinstanties). In andere gevallen hangt de opslagperiode en het type van de verzamelde gegevens evenals de aard van de gegevensverwerking af van welke The app-functies u in het individuele geval gebruikt. Ook hierover geven wij u in individuele gevallen graag informatie conform Art. 15 DSGVO.

b) Informatie over het technische proces van onze app

Onze App of de technische backEnd van onze App (“Netwerk”) is verbonden met verschillende marktonderzoeksbedrijven, marktplaatsen en bedrijven (gezamenlijk “Marktplaatsen”). Deze marktplaatsen maken regelmatig enquêtes voor hun klanten (bedrijven). Voor deze enquêtes zoeken de marktplaatsen deelnemers om de enquêtes in te vullen. Om de marktplaatsen te helpen deelnemers te vinden, hebben wij onze app gebouwd met The app services. Wij matchen de marktplaatsen die deelnemers zoeken met de deelnemers, en dat ben jij. Jij, als gebruiker van de app, stort persoonlijke gegevens in je gebruikersaccount wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt en wanneer je een gebruikersaccount gebruikt. Deze persoonsgegevens worden in onze app ook wel “kwalificaties” genoemd. Wij moeten namelijk bij elke nieuwe enquête waarvoor deelnemers worden gezocht, filteren of u in aanmerking komt. Ofwel komen we dit te weten op basis van de kwalificaties die u reeds hebt gedeponeerd, ofwel vragen we u opnieuw om enkele bijkomende kwalificaties in te vullen die u in uw gebruikersaccount kunt deponeren. Als u in aanmerking komt voor een enquête op basis van een match tussen de door de marktplaatsen gevraagde kwalificaties en de door u ingediende kwalificaties, krijgt u de kans om deel te nemen. Als u ervoor kiest om deel te nemen, zullen we de overeenkomende kwalificaties met de marktplaats delen. De enquête zelf vindt plaats in onze app zelf of anders op de website van de marktplaats of de website van het marktonderzoeksbureau of een bedrijf. Een link in onze app verbindt u rechtstreeks met de enquête.

De privacyverklaringen van de marktplaatsen zijn te bekijken via de volgende links. De marktplaatsen zijn hier vermeld onder hun publicatienaam in de app, maar niet met hun volledige naam of bedrijfsnaam.

Lucid: https://luc.id/privacy-policy/

Innovate MR: https://www.innovatemr.com/privacy-policy/

PureSpectrum: https://purespectrum.com/privacy-policy/

Dynata: https://www.dynata.com/privacy-policy/

Cint: https://www.your-surveys.com/rules/privacy_policy

Adjoe: https://adjoe.io/privacy/

Adgem: https://docs.adgem.com/publisher-support/privacy-policy/

De volgende partners leveren enquêtes waarvoor de locatie van de gebruiker in realtime nodig is. Met toestemming van de gebruiker worden locatiegegevens gedeeld met deze partners, zodat zij deze kunnen gebruiken om bijpassende enquêtes of aanbiedingen te leveren. Toestemming voor het delen van locatie kan op elk moment in De app worden ingetrokken. De behandeling van de gegevens en de rechten van de gebruiker met betrekking tot de gegevens kunnen worden bekeken op de respectieve links.

InMarketMedia: https://inmarket.com/privacy/

3. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van De app

Het gebruik van De app met al zijn functies vereist de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

3.1 Informatief gebruik van de diensten van De app

Het louter informatief oproepen van De app vereist de verwerking van de volgende persoonlijke gegevens en informatie: het gebruikte besturingssysteem, het adres van het eindapparaat waarmee u De app opent (IP-adres) en het tijdstip waarop u De app oproept. Al deze informatie wordt automatisch verzonden vanuit uw App, indien u deze niet hebt geconfigureerd om de verzending van de informatie te onderdrukken.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de functionaliteit en optimalisatie van De app, alsmede om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze doeleinden zijn tegelijkertijd legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.

Uw persoonsgegevens worden maximaal 14 dagen bewaard. Deze persoonsgegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Een overdracht van gegevens aan derden zal alleen in noodzakelijke gevallen plaatsvinden. Een overdracht aan derde landen of internationale organisaties vindt niet plaats, behoudens verdere bepalingen van dit privacybeleid.

3.2 Gebruik na registratie met De app

Naast het louter informatieve gebruik van De app, hebt u de mogelijkheid om u te registreren voor onze Diensten en gebruik te maken van ons volledige aanbod.

Dit gebruik van onze Diensten vereist de verwerking van persoonsgegevens en informatie op de wijze zoals uiteengezet in deze Sectie 3.

Sommige verwerkingsstappen kunnen ook bij derden plaatsvinden. De gegevensverwerking bij de derde aanbieders vindt plaats onder de voorwaarden van de desbetreffende verklaringen inzake gegevensbescherming. In het geval van gegevensverwerking bij derde aanbieders kan het gaan om gegevensverwerking in opdracht in de zin van Art. 28 DSGVO. Hiervoor gelden strenge wettelijke eisen, die wij in het kader van onze contractuele overeenkomsten met onze verwerkers naleven.

Het gebruik na aanmelding en de bijbehorende gegevensverwerking kan afwijken van het puur informatieve gebruik. Het verzamelen van deze gegevens, die betrekking hebben op uw profiel, gebeurt met het oog op het optimaliseren van onze diensten, om de functionaliteit van ons aanbod te waarborgen (legitieme doeleinden volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) en voor het nakomen van onze serviceverplichtingen jegens u (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Indien voor de verwerking uw toestemming vereist is, zullen wij deze op het daartoe geëigende moment verkrijgen (bijv. via de opt-in optie in het kader van een cookiebanner bij het eerste gebruik van onze diensten). Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen in het kader van uw recht op informatie volgens Art. 15 (1) DSGVO.

3.3 Contactformulier / contact opnemen per e-mail

Wij verwerken de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt met als doel uw aanvraag, uw e-mail of uw terugbelverzoek te beantwoorden. De verwerkte gegevenscategorieën zijn stamgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, eventueel gebruiksgegevens, verbindingsgegevens en eventueel contractgegevens. Wij geven deze gegevens in afzonderlijke gevallen door aan met ons verbonden ondernemingen, dus alleen binnen ons bedrijf/concern. De rechtsgrondslag van de verwerking is afhankelijk van het doel:

– In principe is het gebaseerd op ons legitieme belang en dus op Art. 6 (1) lit. f DSGVO;

– Indien een contract moet worden gesloten, is de toestemming gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO.

3.4 Aanmaken en gebruiken van een gebruikersaccount

U kunt een gebruikersaccount (hierna ook “profiel” genoemd) aanmaken in onze Diensten om de The app Diensten en uw functies te gebruiken. Daartoe moet u zich met een van uw accounts aanmelden bij een van onze sociale mediapartners. Daarbij sturen onze sociale mediapartners (Facebook, Instagram, Google, Apple, Twitter) persoonsgegevens zoals uw e-mailadres naar ons door en verwerken wij deze om een gebruikersaccount aan te maken en op te slaan in onze informatietechnologiesystemen. Ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie worden opgeslagen.

Andere persoonsgegevens die u zelfstandig kunt opslaan in uw gebruikersaccount of die u worden gevraagd als onderdeel van de kwalificatievraag voor een nieuwe enquête zijn onder meer uw leeftijd, uw locatie, uw geslacht en, indien van toepassing, andere persoonlijke kenmerken (“kwalificaties”) die door de enquêtepartners worden vereist om aan een enquête deel te nemen.

Wanneer u inlogt op uw profiel, plaatst De app cookies op uw eindapparaat zodat u ingelogd kunt blijven – zelfs als u de app tussentijds opnieuw moet laden. Door het profiel aan te maken, kunnen ze de functies van De app gebruiken.

De verwerkingen in verband met het aanmaken en invullen van een profiel dienen om toekomstige gebruikshandelingen te kunnen toewijzen en om het volledige aanbod van The app diensten te kunnen oproepen. Direct daarmee verbonden is bijvoorbeeld de controle of u geschikt bent voor enquêtes die wij van de marktplaatsen ontvangen. Om deel te nemen aan enquêtes moet u voldoen aan de criteria die voor de specifieke enquête worden gevraagd. Wij controleren of u aan de criteria voldoet door u te verzoeken (als wij de enquêtecriteria nog niet bij u hebben opgevraagd), of automatisch (als wij de enquêtecriteria al bij u hebben opgevraagd) na ontvangst van de enquête door de criteria te vergelijken met de door u verstrekte persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens dient dus de uitvoering van de overeenkomst, is dus doelgebonden en noodzakelijk volgens art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van registratie is noodzakelijk om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons legitieme belang, waardoor de verwerking ook rechtmatig is volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bewaard tot het moment van verwijdering van uw profiel bij The app, en daarna alleen zolang de verwerking noodzakelijk is voor de eventuele uitvoering van een overeenkomst.

Een overdracht van uw gegevens aan derden is niet de bedoeling. Alle controles op de gevraagde criteria in een poll worden door ons op onze servers uitgevoerd.

3.5 Verwerking van betalingen en verstrekking van kredieten

Betaling

Voor het verwerken van de uitbetaling van credits die u via deelname aan enquêtes in of via onze app ontvangt, bieden wij verschillende betaalmethoden aan, deels via betaaldienstverleners zoals PayPal. Verwerkte gegevens in dit verband zijn gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, stamgegevens, betalingsgegevens, contactgegevens of ook contractgegevens. De rechtsgrondslag voor het gebruik van betalingsdienstaanbieders vloeit voort uit Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, evenals uit onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. p. 1 lit. f) DSGVO om een gebruiksvriendelijke en ongecompliceerde betalingsverwerking mogelijk te maken. Let echter op: Persoonsgegevens kunnen van de kant van de aanbieder van online betalingsdiensten ook worden doorgegeven aan dienstverleners, aan onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling na te komen of de persoonsgegevens namens hen moeten worden verwerkt. Wij hebben met elk van de betalingsdienstaanbieders een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, zodat de veiligheid van de verwerking van uw gegevens te allen tijde gewaarborgd is.

De ontvanger is de respectieve dienstverlener, zoals: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A. Een overdracht van gegevens naar een derde land kan plaatsvinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien worden de gegevens gewist als u uw toestemming intrekt of verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens.

De betalingsdienstaanbieders in detail zijn:

PayPal

Het is mogelijk om de betalingstransactie te verwerken met de online betaaldienst PayPal. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te verrichten. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. Als u PayPal als betaalmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch aan PayPal doorgegeven. Dit zijn regelmatig de volgende gegevens:

Naam, adres, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel nummer, IP-adres. De aan PayPal doorgegeven gegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt. U kunt het privacybeleid van PayPal lezen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) lit. b DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en daarmee voor de uitvoering van het contract.

Als u een betaling doet met PayPal, controleer dan of u verantwoordelijk bent voor het betalen van belastingen volgens de wetten in uw land/regio.

Ruilen tegen vouchers

U kunt uw credits, die u ontvangt door deel te nemen aan enquêtes in of via onze app, ook inwisselen voor vouchers van onze partners, zoals StarBucks, Amazon, Zalando, Google Play Store, iTunes, Spotify, enz. Mocht u hiervoor kiezen, dan delen wij geen van uw persoonsgegevens met onze partners. Voor de toewijzing van vouchers geven onze dienstverleners Cadooz en Tango Card een niet-persoonlijke ID en een kredietscore zonder persoonlijke referentie door. Voor dit tegoed geven Cadooz en Tango Card vervolgens een tegoedbon in de vorm van tegoedboncodes aan ons door, die wij op onze beurt aan u doorgeven. Cadooz en Tango Card fungeren dus als tussenpersoon die als onze dienstverlener de bestelling en verwerking van de toewijzing van tegoedbonnen door het inwisselen van tegoedboncodes verzorgt. Cadooz en Tango Card verwerken geen persoonlijke gegevens over u. Zodra u vouchercodes hebt ontvangen, kunt u deze bijvoorbeeld gebruiken bij het winkelen op de bovengenoemde platforms of in de bovengenoemde winkels.

Meer informatie over Cadooz is te vinden op https://www.cadooz.com.

Meer informatie over Tango Card is te vinden op https://www.tangocard.com/.

Cadooz of Tango Card zijn als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van het inwisselen van tegoeden. Details over de gegevensverwerking door Cadooz vindt u op https://www.cadooz.com/datenschutz/.

Voor details over de gegevensverwerking door Tango Card, zie https://www.tangocard.com/privacy-notice/.

3.6 Essentiële instrumenten en opsporingsmiddelen

Voor een soepel technisch proces en een optimaal gebruiksvriendelijk gebruik van De app gebruiken wij de volgende hulpmiddelen:

IPStack

Om uw locatie te bepalen, verzamelen wij uw IP-locatie via de bepaling van uw IP-adres door middel van de dienst IP Stack. De verwerkte gegevenscategorieën zijn dus verbindingsgegevens. De ontvanger van de gegevens is apilayer GmbH, Elisabethstrasse 15/5, 1010 Wenen, Oostenrijk. Een overdracht naar een derde land is niet beoogd. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op uw eindapparaat op en lezen dergelijke gegevens niet uit. Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van IPStack vloeit voort uit Art. 6 (1) lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang, om veiligheidsredenen).

Voor gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van ipstack, zie de volgende link: https://ipstack.com/privacy.”

Onderzoek verdediger

Om te kunnen controleren of uw gedrag in overeenstemming is met onze Servicevoorwaarden, controleren wij met de dienst van Research Defender. Hiermee kunnen wij botgedrag of andere vormen van niet-menselijk gebruik opsporen. Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van Research Defender vloeit voort uit Art. 6 (1) lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang).

Voor gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van Research Defender, zie de volgende link: https://researchdefender.com/gdpr-and-ccpa/

Appsflyer

Onze app maakt gebruik van AppsFlyer, een attributiedienst geleverd door AppsFlyer Ltd, 14 Maskit St., POB 12371 Herzliya, Israël (“AppsFlyer”). Voor het gebruik van AppsFlyer hebben wij een verwerkingsovereenkomst in opdracht met AppsFlyer gesloten (artikel 28, lid 3 van de GDPR).

AppsFlyer verwerkt persoonsgegevens namens ons om geaggregeerde gebruikersprofielen te creëren over de interactie met ons reclamemateriaal. Via de aldus verkregen informatie kunnen wij het succes van onze app marketing campagnes meten en onze app optimaliseren. Daarnaast stelt AppsFlyer ons in staat de veiligheid en verdediging tegen fraude door advertentienetwerken te waarborgen.

De volgende gegevens worden doorgegeven aan Appsflyer: Het IP-adres van uw apparaat en bijbehorende locatiegegevens, campagnebron en bijbehorende targeting, en verschillende app-gebeurtenissen na installatie in de app.

Echter, als gevolg van de activering van IP-anonimisering “IP Masking”, wordt uw IP-adres vooraf ingekort door AppsFlyer.

De ontvanger van de gegevens in dit verband is AppsFlyer Ltd, 14 Maskit St, POB 12371 Herzliya, Israël. De Europese Commissie heeft bij beschikking vastgesteld dat in Israël een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens is gewaarborgd (art. 45 GDPR). Meer informatie over Appsflyer’s gegevensbescherming is te vinden op de volgende link https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van AppsFlyer is uw toestemming (opt-in in de cookiebanner), mits u die aan ons hebt gegeven tijdens uw eerste bezoek aan onze app. De rechtsgrondslag voor de integratie van AppsFlyer vloeit derhalve voort uit Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Op basis van uw toestemming slaan wij persoonlijke gegevens op uw eindapparaat op door middel van cookies en lezen wij deze gegevens uit. Als u ons geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van AppsFlyer (geen opt-in in de cookiebanner), gebruiken wij AppsFlyer niet in het kader van uw bezoeken aan onze app.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden. Als u niet wilt dat AppsFlyer gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u een opt-out cookie downloaden via de volgende link: https://www.appsflyer.com/optout.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien worden de gegevens gewist als u uw toestemming intrekt of om verwijdering van persoonsgegevens verzoekt.

Zodra u uw cookies verwijdert, moet u ook de opt-out-cookie opnieuw downloaden.

Zendesk

Beschrijving en doel

Op deze website maken wij gebruik van het CRM- en ticketsysteem “Zendesk” van Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 49130, USA. Zendesk wordt gebruikt om alle vragen van klanten en geïnteresseerden op een uniforme manier te verzamelen om ze efficiënter te kunnen beantwoorden. Als u uw gegevens in ons contactformulier invoert, wordt dit verzoek door Zendesk verwerkt. U kunt ook per e-mail of telefoon contact met ons opnemen.

Rechtsgrondslag

Voor gevallen waarin contact wordt opgenomen met het oog op contractuele of precontractuele maatregelen is art. 6 (1) lit. b) DSGVO de relevante rechtsgrondslag. Voor alle andere gevallen is uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO van toepassing.

Ontvanger

De ontvanger van de gegevens is de beheerder van de website en Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 49130, VS.

Doorgifte aan derde landen

Er vindt een doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten plaats. De doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen overeenkomstig art. 46 DSGVO. Wij hebben hiervoor standaard contractuele clausules met de gegevensimporteur afgesloten. Daarnaast zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid en nemen wij, waar nodig ter bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, verdere maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien worden de gegevens gewist indien u uw toestemming intrekt of verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens.

Mogelijkheid tot intrekking

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a) voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Contractuele of wettelijke verplichting

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u ze echter niet verstrekt, kunt u onze website niet of niet volledig gebruiken.

Verdere informatie over gegevensbescherming via link

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op: https://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

Onze profielen op sociale media websites

Facebook

Wij beheren een zogenaamde Facebook-fanpagina voor ons bedrijf op Facebook. Wanneer u de Facebook-fanpagina bezoekt, kan Facebook uw gebruiksgedrag evalueren en ons daaruit verkregen informatie (“inzichten”) verstrekken. Het gebruik van de pagina inzichten is voor economische optimalisatie en vraaggerichte vormgeving van onze website / onze diensten. Verwerkte gegevenscategorieën zijn stamgegevens, indien van toepassing, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. De ontvanger van de gegevens is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als gezamenlijke controller op grond van Art. 26 DSGVO.

Verplichtingen van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

Meta Platforms Ireland Limited is krachtens onze overeenkomst verplicht de primaire verantwoordelijkheid op zich te nemen in de zin van Art. 26 (1) van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens en om te voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot de beginselen en de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat met name de nakoming van de informatieverplichtingen, de bescherming van de rechten van de betrokkenen en de waarborging van de veiligheid van de verwerking.

Contact met ons opnemen om de rechten van de betrokkene te doen gelden.

Wij sturen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen (art. 15 – 22 DSGVO) door naar de primaire controller Meta Platforms Ireland Limited via een geschikt formulier. Dit omvat verzoeken om toegang, correctie, wissen en/of bezwaar of beperking van gegevens, alsmede verzoeken van toezichthoudende autoriteiten in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

Het is niet uitgesloten dat de gegevens door het sociale netwerk aan derden worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van het sociale netwerk.  Van onze kant worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonlijke gegevens verwerkt in deze context kunnen worden overgedragen door Meta Platforms Ireland Limited naar een derde land. Het kan niet worden uitgesloten dat Meta Platforms Ireland Limited de gegevens overdraagt aan het gelieerde bedrijf “Meta Platforms Inc.”, gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het privacybeleid van Facebook, waarnaar wordt verwezen onder “Aanvullende privacyverklaringen”.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens.

Mogelijkheid tot herroeping en bezwaar

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door het sociale netwerk voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren. Daarnaast biedt Meta Platforms Ireland Limited de mogelijkheid om de gegevensverwerking te reguleren. Voor meer details kunt u terecht op: www.facebook.com/settings.

Voor de verwerkingen, in het bijzonder de verwerking van rechtstreekse berichten, bestaat er een recht van verzet bij de klant – onderneming. U kunt uw gerechtvaardigd bezwaar volgens Art. 21 DSGVO naar de contactgegevens van de klant – bedrijf hierboven vermeld.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Voor meer informatie over het supplement Page Insights met betrekking tot de verantwoordelijke partij, zie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Het privacybeleid van Meta Platforms Ireland Limited is te vinden op: https://www.facebook.com/privacy/

Instagram

Wij beheren een zogenaamde fanpagina op Instagram met betrekking tot ons bedrijf. Wanneer u de Instagram-fanpagina bezoekt, kan Facebook uw gebruiksgedrag evalueren en ons de daaruit verkregen informatie (“Insights”) verstrekken. Het gebruik van de pagina inzichten is voor economische optimalisatie en vraaggerichte vormgeving van onze website / onze diensten. Verwerkte gegevenscategorieën zijn stamgegevens, indien van toepassing, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Daarnaast verwerkt Meta Platforms Ireland Limited deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als de gebruikers zijn ingelogd op het platform, kan Meta Platforms Ireland Limited deze gegevens ook gebruiken om gepersonaliseerde reclame buiten Instagram om aan te bieden. 

Als u de optie op Instagram gebruikt om via een direct bericht contact met ons op te nemen, worden hun gegevens gebruikt om hun vraag te beantwoorden en de kwestie te verduidelijken. Daarna wordt het gesprek verwijderd.

Instagram Insights kan gebaseerd zijn op persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met het bezoek van een persoon aan of de interactie met een pagina en de inhoud ervan. Ga voor meer informatie over Insights naar:

https://de-de.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

Het kan niet worden uitgesloten dat Meta Platforms Ireland Limited de inhoud van deze berichten ook voor eigen doeleinden gebruikt. Meer informatie over de door Instagram verzamelde gegevens is te vinden op:

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram Help Area&bc[1]=Policies%20and%20Messages.

Verplichtingen van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

Meta Platforms Ireland Limited is krachtens onze overeenkomst verplicht de primaire verantwoordelijkheid op zich te nemen in de zin van artikel 26, lid 1, van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot de beginselen en de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat met name de nakoming van de informatieverplichtingen, de bescherming van de rechten van de betrokkenen en de waarborging van de beveiliging van de verwerking.

Contact met ons opnemen om de rechten van de betrokkene te doen gelden.

Wij sturen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen (art. 15 – 22 DSGVO) door naar de primaire controller Meta Platforms Ireland Limited via een geschikt formulier. Dit omvat verzoeken om toegang, correctie, wissen en/of bezwaar of beperking van gegevens, alsmede verzoeken van toezichthoudende autoriteiten in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

Het is niet uitgesloten dat de gegevens door het sociale netwerk aan derden worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van het sociale netwerk.  Van onze kant worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonlijke gegevens verwerkt in deze context kunnen worden overgedragen door Meta Platforms Ireland Limited naar een derde land. Het kan niet worden uitgesloten dat Meta Platforms Ireland Limited de gegevens overdraagt aan het gelieerde bedrijf “Meta Platforms Inc.”, gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het privacybeleid van Instagram, waarnaar wordt verwezen onder “Aanvullende privacyverklaringen”.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken.

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens.

Mogelijkheid tot herroeping en bezwaar

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door het sociale netwerk voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren.

Voor de verwerkingen, met name de verwerking van rechtstreekse berichten, bestaat er een recht van verzet bij de klant – onderneming. U kunt uw gerechtvaardigd bezwaar ingevolge Art. 21 DSGVO naar de hierboven vermelde contactgegevens van de klant – onderneming sturen.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Het privacybeleid van Meta Platforms Ireland Limited is te vinden op: https://www.facebook.com/privacy/

Het privacybeleid van Instagram met informatie over onder meer het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking door Instagram is te vinden op:

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

LinkedIn

De gezamenlijke controller is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Grand Canal Square 24, Dublin Ierland.

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, beheren wij een zakelijke account op het social media platform “LinkedIn”. Wanneer onze online aanwezigheid op het LinkedIn-platform wordt opgeroepen, worden gegevens van de gebruikers (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door LinkedIn Ireland Unlimited Company als exploitant van het platform.

De verwerking van de persoonsgegevens van de personen die het sociale netwerk gebruiken, dient om ons statische informatie te verstrekken over het gebruik van onze online aanwezigheid. Daarnaast worden deze gegevens door LinkedIn Ireland Unlimited Company verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als gebruikers zijn ingelogd op het platform, kan LinkedIn Ireland Unlimited Company deze gegevens ook gebruiken om gepersonaliseerde reclame buiten LinkedIn aan te bieden. 

Als u de optie op LinkedIn gebruikt om via een rechtstreeks bericht contact met ons op te nemen, worden hun gegevens gebruikt om hun vraag te beantwoorden en de zaak te verduidelijken. Daarna wordt het gesprek verwijderd.

LinkedIn biedt bedrijfsprofiel inzichten die ons voorzien van geanonimiseerde statistische gegevens over de mensen die onze fanpagina bezoeken. Deze zogenaamde “profielinzichten” zijn geaggregeerde statistieken die worden gecreëerd op basis van bepaalde acties en door LinkedIn worden geregistreerd wanneer gebruikers en bezoekers interactie hebben met ons bedrijfsprofiel en gerelateerde inhoud.

Het kan niet worden uitgesloten dat LinkedIn Ireland Unlimited Company de inhoud van deze berichten ook voor eigen doeleinden gebruikt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid van het sociale netwerk.

Verplichtingen van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

LinkedIn Ireland Unlimited Company is op grond van onze overeenkomst zoals omschreven in artikel 26 lid 1 van de GDPR verplicht om de primaire verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verwerking van persoonsgegevens en alle verplichtingen uit hoofde van de GDPR na te komen met betrekking tot de beginselen en de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat met name de nakoming van de informatieverplichtingen, de bescherming van de rechten van de betrokkenen en de waarborging van de beveiliging van de verwerking.

Contact met ons opnemen om de rechten van de betrokkene te doen gelden.

Wij sturen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen (art. 15 – 22 DSGVO) via een passend formulier door naar de primaire verwerkingsverantwoordelijke LinkedIn Ireland Unlimited Company. Dit omvat verzoeken om toegang, correctie, wissen en/of bezwaar of beperking van gegevens, alsmede verzoeken van toezichthoudende autoriteiten in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

Het is niet uitgesloten dat de gegevens door het sociale netwerk aan derden worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van het sociale netwerk.  Van onze kant vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, kunnen door LinkedIn Ireland Unlimited Company worden doorgegeven aan een derde land. Het is niet uit te sluiten dat LinkedIn Ireland Unlimited Company doorgeeft aan het gelieerde bedrijf “Microsoft Corp.”, gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn, waarnaar wordt verwezen onder “Verdere privacyverklaringen”.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens.

Mogelijkheid tot herroeping en bezwaar

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door het sociale netwerk voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren.

Voor de verwerkingen, met name de verwerking van rechtstreekse berichten, bestaat er een recht van verzet bij de klant – onderneming. U kunt uw gerechtvaardigd bezwaar ingevolge Art. 21 DSGVO naar de hierboven vermelde contactgegevens van de klant – onderneming sturen.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Het privacybeleid van LinkedIn Ireland Unlimited Company is te vinden op:

https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Het privacybeleid van LinkedIn met informatie over onder meer het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking met betrekking tot cookies is te vinden op:

https://de.LinkedIn.com/legal/cookie-policy

Twitter

Wij beheren een Twitter fan pagina voor ons bedrijf. Wanneer u onze Twitter-fanpagina bezoekt en gebruikt, kan Twitter uw gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die daaruit voortvloeit. Het gebruik van deze informatie is bedoeld voor economische optimalisatie en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. Verwerkte gegevenscategorieën zijn stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. De ontvanger van de gegevens is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, als medeverantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig art. 26 DSGVO.

De verwerking van de persoonsgegevens van de personen die het sociale netwerk gebruiken, dient om ons statische informatie over het gebruik van onze online aanwezigheid te verstrekken. Daarnaast worden deze gegevens door Twitter International Company verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als de gebruikers zijn ingelogd op het platform, kan Twitter International Company deze gegevens ook gebruiken om gepersonaliseerde reclame buiten Twitter aan te bieden. 

Als u de optie op Twitter gebruikt om via een direct bericht contact met ons op te nemen, worden uw gegevens gebruikt om uw vraag te beantwoorden en de zaak te verduidelijken. Daarna wordt het gesprek verwijderd.

Twitter biedt bedrijfsprofiel inzichten die ons voorzien van geanonimiseerde statistische gegevens over de mensen die onze fanpagina bezoeken. Deze zogenaamde “profielinzichten” zijn geaggregeerde statistieken die worden gemaakt op basis van bepaalde acties en door Twitter worden geregistreerd wanneer gebruikers en bezoekers interactie hebben met ons bedrijfsprofiel en gerelateerde content….

Het is niet uitgesloten dat Twitter International Company de inhoud van deze berichten ook voor eigen doeleinden gebruikt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid van het sociale netwerk.

Verplichtingen van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

Twitter International Company is krachtens onze overeenkomst verplicht de primaire verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26, lid 1, van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens op zich te nemen en alle verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot de beginselen en de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens na te komen. Dit omvat met name de nakoming van de informatieverplichtingen, de bescherming van de rechten van de betrokkenen en de waarborging van de veiligheid van de verwerking.

Contact met ons opnemen om de rechten van de betrokkene te doen gelden.

Wij sturen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen (art. 15 – 22 DSGVO) via een geschikt formulier door naar de primaire controller Twitter International Company. Dit omvat verzoeken om toegang, correctie, verwijdering en/of bezwaar of beperking van gegevens, alsmede verzoeken van toezichthoudende autoriteiten in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

Het is niet uitgesloten dat de gegevens door het sociale netwerk aan derden worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van het sociale netwerk.  Van onze kant vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, kunnen door Twitter International Company worden doorgegeven aan een derde land. Het kan niet worden uitgesloten dat Twitter International Company gegevens doorgeeft aan de gelieerde onderneming “Twitter, Inc.”, gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter, waarnaar wordt verwezen onder “Verdere privacyverklaringen”.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens.

Mogelijkheid tot herroeping en bezwaar

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door het sociale netwerk voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren.

Voor de verwerkingen, met name de verwerking van rechtstreekse berichten, bestaat er een recht van verzet bij de klant – onderneming. U kunt uw gerechtvaardigd bezwaar ingevolge Art. 21 DSGVO naar de hierboven vermelde contactgegevens van de klant – onderneming sturen.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Het privacybeleid van Twitter International Company en Twitter, Inc. is te vinden op:

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Wij exploiteren een kanaal over ons bedrijf op YouTube. Wanneer u ons YouTube-kanaal bezoekt en gebruikt, kan Google uw gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die daaruit voortvloeit. Het gebruik van deze informatie is met het oog op economische optimalisatie en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. Verwerkte gegevenscategorieën zijn stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland, als medeverantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig art. 26 DSGVO.

Verplichtingen van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

Google Ireland Limited moet krachtens onze overeenkomst de primaire verantwoordelijkheid in de zin van art. 26(1) van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens en alle verplichtingen uit hoofde van de GDPR met betrekking tot de beginselen en de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens na te komen. Dit omvat met name de nakoming van de informatieverplichtingen, de bescherming van de rechten van de betrokkenen en de waarborging van de beveiliging van de verwerking.

Contact met ons opnemen om de rechten van de betrokkene te doen gelden.

Wij sturen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen (art. 15 – 22 DSGVO) via een geschikt formulier door naar de primaire controller Google Ireland Limited. Dit omvat verzoeken om toegang, correctie, wissen en/of bezwaar of beperking van gegevens, alsmede verzoeken van toezichthoudende autoriteiten in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

Het is niet uitgesloten dat de gegevens door het sociale netwerk aan derden worden doorgegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van het sociale netwerk.  Van onze kant worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonlijke gegevens verwerkt in deze context kan worden overgedragen aan een derde land door Google Ireland Limited. Het kan niet worden uitgesloten dat Google Ireland Limited de gegevens doorgeeft aan het gelieerde bedrijf “Google LLC.”, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van YouTube, waarnaar wordt verwezen onder “Verdere privacyverklaringen”.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens.

Mogelijkheid tot herroeping en bezwaar

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door het sociale netwerk voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren.

Voor de verwerkingen, met name de verwerking van rechtstreekse berichten, bestaat er een recht van verzet bij de klant – onderneming. U kunt uw gerechtvaardigd bezwaar ingevolge Art. 21 DSGVO naar de hierboven vermelde contactgegevens van de klant – onderneming sturen.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Het privacybeleid van Google Ireland Limited is te vinden op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informatie over de gebruikte cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden opgeslagen. Wanneer een website wordt bezocht, stuurt de cookie die op een apparaat is opgeslagen informatie naar de partij die de cookie heeft geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij willen dat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen voor of tegen het gebruik van cookies, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de technische functies van de App. Merk op dat als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden, u nog steeds advertenties te zien krijgt, maar dat deze minder gericht zullen zijn op uw interesses. U kunt echter nog steeds alle functies van de website/dienst gebruiken.

Wij maken een onderscheid tussen

– Noodzakelijke cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van de app,

– Statistische cookies, die ons in staat stellen het gebruik van de App te analyseren, en

– Marketing cookies, die worden geplaatst door reclamebedrijven om advertenties te tonen die relevant zijn voor uw interesses.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw voorkeuren met betrekking tot functionele en marketing cookies te selecteren als onderdeel van uw eerste bezoek aan onze App en op elk moment daarna.

4. Orderverwerking

In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners, zoals IPStack en OneSignal, om uw gegevens te verwerken. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Indien nodig worden met onze partners orderverwerkingscontracten afgesloten. Onze orderverwerkingscontracten voldoen aan de strenge eisen van Art. 28 DSGVO en de eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

5. Rechten van de betrokkenen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u als gebruiker de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

5.1 Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om bevestiging of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Indien een dergelijke verwerking bestaat, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie verzoeken over het volgende:

– De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

– de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

– de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

– de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagperiode;

– het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

– het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

– alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

– U hebt het recht informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen krachtens Art. 46 DSGVO in verband met de overdracht.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de voor de verwerking verantwoordelijke indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

5.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

– indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

– de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

– de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

– als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

– Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

5.4 Recht op wissen

5.4.1 U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

– De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

– U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig Art. 6 (1) a of Art. 9 (2) a DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

– U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) DSGVO.

– De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

– Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

– De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

5.4.2 Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

5.4.3 Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

– Voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

– om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 2, onder c). 9, lid 2, onder h) en i), en art. 9, LID 3, DSGVO;

– voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 (1) DSGVO, voor zover het in (1) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig in gevaar zou kunnen brengen; of

– voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5.5 Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

5.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, u hindert, mits

de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO of Art. 9 (2) a DSGVO of op een overeenkomst krachtens Art. 6 (1) b DSGVO en

de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verkrijgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

5.7 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

5.8 Recht om uw verklaring van toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

De verwerking is rechtmatig tot uw herroeping – de herroeping heeft dus alleen gevolgen voor de verwerking na ontvangst van uw herroeping. U kunt de herroeping informeel per post of e-mail kenbaar maken. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan niet meer plaats, behoudens toestemming door een andere rechtsgrond. Als dit niet het geval is, moeten uw gegevens onmiddellijk na de herroeping worden verwijderd in overeenstemming met Art. 17 (2) DSGVO. Uw recht om uw toestemming onder de bovenstaande voorwaarden in te trekken is gewaarborgd.

Uw herroeping moet worden gericht aan:  

BitBurst GmbH
Lerchenweg 3
40789 Monheim am Rhein, Duitsland
015256114159
[email protected]
www.bitburst.net

5.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.

6. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering, vinden niet plaats.

7. Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens in het respectieve invoermasker doorgegeven aan de controller. De inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met buitenlandse e-mailadressen kan inschrijven. Bij de registratie voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Dit dient om misbruik van de diensten of het e-mailadres van de betrokkene te voorkomen. De gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde derden. Voor het verzenden van de nieuwsbrief kunnen echter noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan geschikte dienstverleners. Bovendien bestaat er een uitzondering als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. Ook de toestemming voor de opslag van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is art. 7 lid 3 UWG.

8. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De voor de verwerking verantwoordelijke kan persoonsgegevens doorgeven aan een derde land. In beginsel kan de voor de verwerking verantwoordelijke door middel van verschillende passende waarborgen zorgen voor een passend beschermingsniveau voor de verwerkingen. Doorgifte van gegevens is mogelijk op basis van een besluit inzake adequaatheid, interne regels inzake gegevensbescherming, goedgekeurde gedragscodes, standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of een goedgekeurd certificeringsmechanisme overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder a) tot en met f). 46, lid 2, onder a)-f), GDPR.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke een doorgifte naar een derde land verricht op de rechtsgrondslag van Art. 49 (1) a) DSGVO, wordt u op dit punt geïnformeerd over de mogelijke risico’s van een gegevensoverdracht naar een derde land.

Er bestaat een risico dat het derde land dat uw persoonsgegevens ontvangt geen gelijkwaardig beschermingsniveau biedt in vergelijking met de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de Europese Commissie geen besluit inzake adequaatheid heeft genomen voor het betrokken derde land of indien bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en het betrokken derde land ongeldig zijn verklaard. Meer bepaald bestaan er in sommige derde landen risico’s met betrekking tot de doeltreffende bescherming van de grondrechten van de EU door het gebruik van toezichtwetten (bijvoorbeeld de VS). In een dergelijk geval is het de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke en de ontvanger om te beoordelen of de rechten van de betrokkenen in het derde land een gelijkwaardig beschermingsniveau genieten als in de Unie en ook effectief kunnen worden gehandhaafd.

De algemene verordening gegevensbescherming mag echter geen afbreuk doen aan het beschermingsniveau dat aan personen in de gehele Unie wordt geboden wanneer persoonsgegevens vanuit de Unie worden doorgegeven aan voor de verwerking verantwoordelijken, verwerkers of andere ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties, ook niet wanneer persoonsgegevens vanuit een derde land of vanuit een internationale organisatie verder worden doorgegeven aan voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers in hetzelfde of een ander derde land of aan dezelfde of een andere internationale organisatie.

9. Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Beschrijving en doel

Het kan voorkomen dat in dit online-aanbod inhoud van derden, zoals video’s, lettertypen of afbeeldingen van andere websites, wordt geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna te noemen “derde aanbieders”) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud namelijk niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, informeren wij de gebruikers hierover. Via deze integraties willen wij ons online aanbod aanbieden en verbeteren.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de integratie van andere diensten en inhoud van derden is art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang ligt in de intentie van een passende presentatie van onze online aanwezigheid en gebruiksvriendelijke en economisch efficiënte diensten van onze kant. Voor meer informatie verwijzen wij naar de respectieve gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders.

Contractuele of wettelijke verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zou er echter toe kunnen leiden dat u deze functie niet of niet volledig kunt gebruiken.

10. Kennisgevingsverplichtingen van de verantwoordelijke partij

Indien uw persoonsgegevens zijn verstrekt aan andere ontvangers (derden) met rechtsgronden, zullen wij hen in kennis stellen van een eventuele rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 16, art. 17(1) en Art. 18 DSGVO). De meldingsplicht geldt niet als deze gepaard gaat met een onevenredige inspanning of onmogelijk is. Op verzoek zullen wij u ook informeren over de ontvangers.

Scroll to Top