Prywatność aplikacji

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i nast. DSGVO

dla serwisu aplikacji (zarówno aplikacji mobilnej jak i aplikacji internetowej zwanej dalej “aplikacją”) firmy BitBurst GmbH.

1. Ogólne

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas, BitBurst GmbH, Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy, bardzo ważna. Z tego powodu chcielibyśmy poprzez niniejszą politykę prywatności zaoferować Państwu pełną przejrzystość dotyczącą przetwarzania Państwa danych w naszych usługach. Ponieważ tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest zrozumiałe dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, jesteś wystarczająco poinformowany o zakresie, celach i korzyściach z przetwarzania, a my spełniliśmy wymagania GDPR.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO), Federalnej Ustawy o Ochronie Danych zgodnie z prawem niemieckim (BDSG) oraz innych przepisów o ochronie danych jest

BitBurst GmbH
Lerchenweg 3,
40789 Monheim am Rhein, Niemcy
015256114159
[email protected] 
www.bitburst.net

Zwany dalej “podmiotem odpowiedzialnym” lub “my”.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi:

Nils Möllers
Keyed GmbH
Siemens Street 12
48341 Altenberge
[email protected]

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

a) Informacje o naszych uprawnieniach

Przetwarzamy dane osobowe w granicach dopuszczalnych prawem. Oznacza to, że operacje przetwarzania danych opierają się na podstawach prawnych. Są one unormowane w Art. 6 par. 1 DSGVO. Większość operacji przetwarzania danych opiera się na uzasadnionym interesie z naszej strony (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), na operacjach przetwarzania niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W tym ostatnim przypadku zostaną Państwo oddzielnie poinformowani (np. poprzez baner z plikami cookie) o procesie wyrażania zgody.

Z zastrzeżeniem tego, dane osobowe będą przekazywane tylko w przypadkach opisanych poniżej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w jednoznacznych celach (art. 5 ust. 1 lit. b DSGVO). Gdy tylko cel przetwarzania przestanie obowiązywać, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zabezpieczone za pomocą środków technicznych, jak również organizacyjnych (np. poprzez pseudonimizację).

To samo dotyczy upływu wyznaczonego okresu przechowywania, z zastrzeżeniem przypadków, w których dalsze przechowywanie jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy. Ponadto może zaistnieć prawny obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres lub przekazania ich osobom trzecim (zwłaszcza organom ścigania). W innych przypadkach okres przechowywania i rodzaj gromadzonych danych, jak również rodzaj przetwarzania danych zależy od tego, z jakich funkcji aplikacji The app korzystasz w danym przypadku. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat również w indywidualnych przypadkach, zgodnie z Art. 15 DSGVO.

b) Informacje dotyczące procesu technicznego naszej aplikacji

Nasza aplikacja lub techniczny backEnd naszej aplikacji (“Sieć”) jest połączony z różnymi firmami zajmującymi się badaniami rynku, rynkami i przedsiębiorstwami (wspólnie zwanymi “Rynkami”). Rynki te regularnie tworzą ankiety dla swoich klientów (firm). Dla tych ankiet, Rynki szukają uczestników, którzy wezmą w nich udział. Aby pomóc rynkom w znalezieniu uczestników, zbudowaliśmy naszą aplikację z usługami The app. Dopasowujemy rynki poszukujące uczestników do uczestników, czyli do Ciebie. Ty, jako użytkownik aplikacji, umieszczasz dane osobowe na swoim koncie użytkownika, kiedy tworzysz konto użytkownika i kiedy używasz konta użytkownika. Te dane osobowe nazywane są w naszej aplikacji również “kwalifikacjami”. Dzieje się tak dlatego, że musimy filtrować, czy kwalifikujesz się do każdego nowego badania, do którego poszukujemy uczestników. Albo stwierdzamy to na podstawie kwalifikacji, które już zdeponowałeś, albo prosimy Cię ponownie o uzupełnienie dodatkowych kwalifikacji, które możesz zdeponować na swoim koncie użytkownika. Jeśli kwalifikują się Państwo do udziału w badaniu na podstawie zgodności pomiędzy kwalifikacjami wymaganymi przez rynki a kwalifikacjami, które Państwo złożyli, będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału. Jeśli zdecydujesz się na udział, podzielimy się z rynkiem dopasowanymi kwalifikacjami. Sama ankieta odbędzie się albo w naszej aplikacji, albo na stronie internetowej rynku, albo na stronie firmy badawczej lub przedsiębiorstwa. Link w naszej aplikacji połączy Cię bezpośrednio z ankietą.

Oświadczenia o ochronie danych osobowych rynków można zobaczyć na poniższych linkach. Rynki są tutaj wymienione pod nazwą publikacji w aplikacji, ale nie pod pełną nazwą lub nazwą firmy.

Lucid: https://luc.id/privacy-policy/

Innovate MR: https://www.innovatemr.com/privacy-policy/

PureSpectrum: https://purespectrum.com/privacy-policy/

Dynata: https://www.dynata.com/privacy-policy/

Cint: https://www.your-surveys.com/rules/privacy_policy

Adjoe: https://adjoe.io/privacy/

Adgem: https://docs.adgem.com/publisher-support/privacy-policy/

Następujący partnerzy dostarczają ankiety, które wymagają lokalizacji użytkownika w czasie rzeczywistym. Za zgodą użytkownika dane dotyczące lokalizacji są udostępniane tym partnerom, aby mogli oni wykorzystać je do dostarczenia dopasowanych ankiet lub ofert. Zezwolenie na udostępnianie lokalizacji można wycofać w dowolnym momencie w aplikacji. Sposób postępowania z danymi oraz prawa użytkownika dotyczące tych danych można sprawdzić w odpowiednich linkach.

InMarketMedia: https://inmarket.com/privacy/

3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z aplikacji

Korzystanie z aplikacji ze wszystkimi jej funkcjami wymaga przetwarzania określonych danych osobowych.

3.1 Informacyjne korzystanie z usług aplikacji

Wywołanie aplikacji w celach czysto informacyjnych wymaga przetworzenia następujących danych osobowych i informacji: zastosowany system operacyjny, adres urządzenia końcowego, za pomocą którego uzyskuje się dostęp do aplikacji (adres IP) oraz czas wywołania aplikacji. Wszystkie te informacje są automatycznie przekazywane z aplikacji użytkownika, o ile użytkownik nie skonfigurował jej tak, aby wyłączyć przekazywanie tych informacji.

Te dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji aplikacji The app, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te są jednocześnie uzasadnionymi interesami zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi maksymalnie 14 dni. Te dane osobowe nie będą łączone z innymi źródłami danych. Przekazywanie danych osobom trzecim będzie miało miejsce tylko w niezbędnych przypadkach. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nie ma miejsca, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej polityki prywatności.

3.2 Użytkowanie po rejestracji w aplikacji

Poza czysto informacyjnym wykorzystaniem aplikacji, użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w naszych Usługach i korzystania z całej naszej oferty.

Takie korzystanie z naszych Usług wymaga przetwarzania danych osobowych i informacji w sposób określony w niniejszym punkcie 3.

Niektóre etapy przetwarzania mogą mieć miejsce również u dostawców zewnętrznych. Przetwarzanie danych przez dostawców zewnętrznych odbywa się zgodnie z warunkami odpowiednich deklaracji ochrony danych. W przypadku przetwarzania danych u dostawców zewnętrznych może to być przetwarzanie zlecone w rozumieniu art. 28 DSGVO. Podlega to ścisłym wymogom prawnym, których przestrzegamy w ramach naszych umów z naszymi przetwórcami.

Wykorzystanie po zalogowaniu i związane z tym operacje przetwarzania danych mogą różnić się od wykorzystania czysto informacyjnego. Gromadzenie tych danych, które są związane z Państwa profilem, odbywa się w celu optymalizacji naszych usług, w celu zapewnienia funkcjonalności naszej oferty (uzasadnione cele zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), jak również w celu wypełnienia naszych zobowiązań usługowych wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Jeżeli do operacji przetwarzania wymagana jest Państwa zgoda, uzyskamy ją w odpowiednim punkcie (np. poprzez opcję opt-in w kontekście banera cookie przy pierwszym korzystaniu z naszych usług). W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z nami w ramach prawa do informacji zgodnie z Art. 15 (1) DSGVO.

3.3 Formularz kontaktowy / kontaktowanie się z nami przez e-mail

Przetwarzamy dane, które przekazujesz nam podczas kontaktu z nami w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, e-mail lub prośbę o oddzwonienie. Przetwarzane kategorie danych to dane główne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, ewentualnie dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączenia i ewentualnie dane dotyczące umowy. Dane te w pojedynczych przypadkach przekazujemy przedsiębiorstwom z nami powiązanym, tzn. tylko w ramach naszego przedsiębiorstwa/grupy. Podstawa prawna przetwarzania zależy od celu:

– Zasadniczo opiera się ona na naszym uzasadnionym interesie, a tym samym na art. 6 (1) lit. f DSGVO;

– Jeśli zawarcie umowy ma być ukierunkowane, upoważnienie opiera się na Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

3.4 Tworzenie i korzystanie z konta użytkownika

Możesz utworzyć konto użytkownika (zwane dalej również “profilem”) w naszych Usługach, aby korzystać z Usług The app i swoich funkcji. Aby to zrobić, musisz zalogować się do jednego z naszych partnerów mediów społecznościowych za pomocą jednego ze swoich kont. W tym celu nasi partnerzy mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google, Apple, Twitter) przekażą nam dane osobowe, takie jak adres e-mail, a my przetworzymy je w celu utworzenia konta użytkownika i przechowamy w naszych systemach informatycznych. Przechowywany jest również Twój adres IP i czas rejestracji.

Inne dane osobowe, które możesz przechowywać samodzielnie na swoim koncie użytkownika lub o które jesteś proszony w ramach zapytania kwalifikacyjnego do nowej ankiety, to Twój wiek, lokalizacja, płeć i ewentualnie inne cechy osobowe (“kwalifikacje”) wymagane przez partnerów ankiety do przystąpienia do ankiety.

Po zalogowaniu się do swojego profilu The app umieszcza pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, aby umożliwić mu pozostanie zalogowanym – nawet jeśli w międzyczasie trzeba będzie ponownie załadować aplikację. Tworząc profil, mogą korzystać z funkcji The app.

Operacje przetwarzania związane z tworzeniem i uzupełnianiem profilu służą temu, aby móc przyporządkować przyszłe operacje użytkowania oraz aby móc korzystać z całego zakresu usług The app. Bezpośrednio z tym związane jest np. sprawdzenie, czy nadają się Państwo do udziału w ankietach, które otrzymujemy z rynków. Aby wziąć udział w ankietach, musisz spełnić kryteria wymagane dla danej ankiety. Sprawdzamy, czy spełniasz kryteria albo poprzez zapytanie (jeśli jeszcze nie zażądaliśmy od Ciebie kryteriów badania), albo automatycznie (jeśli już zażądaliśmy od Ciebie kryteriów badania) po otrzymaniu ankiety, porównując kryteria z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Przetwarzanie Państwa danych służy w ten sposób realizacji umowy, jest więc celowe i niezbędne zgodnie z art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Przechowywanie adresu IP i czasu rejestracji jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz uzasadniony interes, dlatego przetwarzanie jest również zgodne z prawem zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia Twojego profilu w The app, a poza tym tylko tak długo, jak długo przetwarzanie jest niezbędne do ewentualnego wykonania umowy.

Przekazywanie danych osobom trzecim nie jest zamierzone. Wszystkie kontrole dotyczące żądanych kryteriów w ankiecie są przeprowadzane przez nas na naszych serwerach.

3.5 Przetwarzanie płatności i udzielanie kredytów

Płatność

W celu realizacji wypłaty kredytów, które otrzymujesz poprzez udział w ankietach w lub za pośrednictwem naszej aplikacji, oferujemy różne metody płatności, częściowo za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal. Przetwarzane w tym kontekście dane to dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączeń, dane główne, dane dotyczące płatności, dane kontaktowe lub również dane dotyczące umów. Podstawa prawna korzystania z dostawców usług płatniczych wynika z art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, jak również z naszych uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 para. p. 1 lit. f) DSGVO, aby umożliwić przyjazne dla użytkownika i nieskomplikowane przetwarzanie płatności. Należy jednak pamiętać, że: Dane osobowe mogą być również ujawniane po stronie dostawcy usług płatności online dostawcom usług, podwykonawcom lub innym przedsiębiorstwom powiązanym, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z Państwa zamówienia lub dane osobowe mają być przetwarzane w ich imieniu. Z każdym z dostawców usług płatniczych podpisaliśmy umowę o realizacji zamówienia, dzięki czemu bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych jest zawsze zagwarantowane.

Odbiorcą jest odpowiedni usługodawca, taki jak: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A. Może nastąpić przekazanie danych do państwa trzeciego. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto dane zostaną usunięte, jeśli cofniesz swoją zgodę lub zażądasz usunięcia danych osobowych.

Dostawcy usług płatniczych w szczegółach to:

PayPal

Istnieje możliwość realizacji transakcji płatniczej za pomocą serwisu płatności internetowych PayPal. PayPal umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz osób trzecich. Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg. Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, Twoje dane wymagane do procesu płatności zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Są to regularnie następujące dane:

Imię i nazwisko, adres, firma, adres e-mail, numer telefonu i komórki, adres IP. Dane przekazane firmie PayPal mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom kredytowym. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej Użytkownika. PayPal może również przekazywać dane użytkownika podmiotom trzecim, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu. Z polityką prywatności firmy PayPal można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. b DSGVO, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do dokonania płatności za pomocą PayPal, a tym samym do wykonania umowy.

Jeśli dokonujesz płatności za pomocą PayPal, sprawdź, czy jesteś odpowiedzialny za płacenie podatków zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju/regionie.

Wymiana na bony towarowe

Możesz również wymienić swoje kredyty, które otrzymujesz poprzez udział w ankietach w lub za pośrednictwem naszej aplikacji, na bony od naszych partnerów, takich jak StarBucks, Amazon, Zalando, Google Play Store, iTunes, Spotify itp. Jeśli zdecydujesz się na to, nie będziemy udostępniać żadnych Twoich danych osobowych naszym partnerom. W celu przydzielenia bonów nasi usługodawcy Cadooz i Tango Card przekazują nieosobowy identyfikator i wynik kredytowy bez odniesienia do osoby. W przypadku tego salda kredytowego Cadooz i Tango Card przekazują nam następnie voucher w postaci kodów voucherowych, które my z kolei przekazujemy Tobie. Cadooz i Tango Card działają zatem jako pośrednik, który zajmuje się zamawianiem i przetwarzaniem przydziału bonów poprzez realizację kodów kredytowych jako nasz usługodawca. Cadooz i Tango Card nie przetwarzają żadnych danych osobowych na Twój temat. Po otrzymaniu kodów voucherów mogą Państwo wykorzystać je np. podczas zakupów na wyżej wymienionych platformach lub w wyżej wymienionych sklepach.

Więcej informacji o Cadooz można znaleźć na stronie https://www.cadooz.com.

Więcej informacji na temat Tango Card można znaleźć na stronie https://www.tangocard.com/.

Cadooz lub Tango Card są wyłącznie odpowiedzialne za wszelkie przetwarzanie danych w kontekście realizacji kredytu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Cadooz znajdują się na stronie https://www.cadooz.com/datenschutz/.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Tango Card znajdują się na stronie https://www.tangocard.com/privacy-notice/.

3.6 Podstawowe narzędzia i narzędzia do śledzenia

W celu zapewnienia płynnego procesu technicznego i optymalnego, przyjaznego dla użytkownika korzystania z aplikacji, korzystamy z następujących narzędzi:

IPStack

W celu zlokalizowania Twojej lokalizacji zbieramy Twoją lokalizację IP poprzez określenie Twojego adresu IP za pośrednictwem usługi IP Stack. Przetwarzane kategorie danych to zatem dane dotyczące połączenia. Odbiorcą danych jest apilayer GmbH, Elisabethstrasse 15/5, 1010 Wiedeń, Austria. Przekazanie do państwa trzeciego nie jest zamierzone. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych na Państwa urządzeniu końcowym i nie odczytujemy takich danych. Nasza podstawa prawna do korzystania z IPStack wynika z Art. 6 (1) lit. f DSGVO (uzasadniony interes, ze względów bezpieczeństwa).

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie ipstack można znaleźć pod następującym linkiem: https://ipstack.com/privacy.”

Obrońca badań

Aby móc sprawdzić, czy Twoje zachowanie jest zgodne z naszymi Warunkami Użytkowania Serwisu, sprawdzamy za pomocą usługi Research Defender. Dzięki temu możemy wykryć zachowania botów lub inne formy nieludzkiego użycia. Nasza podstawa prawna do korzystania z Research Defender wynika z Art. 6 (1) lit. f DSGVO (uzasadniony interes).

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Research Defender można znaleźć pod następującym linkiem: https://researchdefender.com/gdpr-and-ccpa/.

Appsflyer

Nasza aplikacja korzysta z AppsFlyer, usługi atrybucji dostarczanej przez AppsFlyer Ltd, 14 Maskit St., POB 12371 Herzliya, Izrael (“AppsFlyer”). Zawarliśmy z AppsFlyer umowę o przetwarzanie na zlecenie w celu korzystania z AppsFlyer (art. 28 ust. 3 GDPR).

AppsFlyer przetwarza dane osobowe w naszym imieniu, aby stworzyć zagregowane profile użytkowników dotyczące interakcji z naszymi materiałami reklamowymi. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom możemy mierzyć sukces naszych kampanii marketingowych w aplikacji i optymalizować naszą aplikację. Ponadto AppsFlyer pozwala nam zapewnić bezpieczeństwo i obronę przed oszustwami ze strony sieci reklamowych.

Do Appsflyer przekazywane są następujące dane: Adres IP Twojego urządzenia i powiązane dane o lokalizacji, źródło kampanii i powiązane kierowanie, a także różne zdarzenia po instalacji aplikacji w aplikacji.

Jednak dzięki aktywacji anonimizacji IP “IP Masking”, Twój adres IP jest wcześniej skracany przez AppsFlyer.

Odbiorcą danych w tym zakresie jest AppsFlyer Ltd, 14 Maskit St, POB 12371 Herzliya, Izrael. Komisja Europejska ustaliła w drodze decyzji, że w Izraelu zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 45 GDPR). Więcej informacji na temat ochrony danych przez Appsflyer można znaleźć pod następującym linkiem https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Podstawą prawną korzystania z AppsFlyer jest Państwa zgoda (opt-in w banerze plików cookie), o ile udzielili nam jej Państwo podczas pierwszej wizyty w naszej aplikacji. Podstawa prawna integracji AppsFlyer wynika zatem z Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Na podstawie Twojej zgody przechowujemy dane osobowe na Twoim urządzeniu końcowym za pomocą plików cookie i odczytujemy takie dane. Jeśli nie udzielili nam Państwo zgody na korzystanie z AppsFlyer (brak opt-in w banerze plików cookie), nie będziemy korzystać z AppsFlyer w kontekście Państwa wizyt w naszej aplikacji.

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność wcześniejszych operacji przetwarzania danych. Jeśli nie chcesz, aby AppsFlyer zbierał i przetwarzał dane, możesz pobrać plik cookie opt-out za pośrednictwem następującego linku: https://www.appsflyer.com/optout.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto dane zostaną usunięte, jeśli cofniesz swoją zgodę lub zażądasz usunięcia danych osobowych.

Po usunięciu plików cookie, konieczne będzie również ponowne pobranie pliku cookie opt-out.

Zendesk

Opis i cel

Na tej stronie korzystamy z systemu CRM i systemu biletowego “Zendesk” firmy Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 49130, USA. Zendesk służy do gromadzenia w jednolity sposób wszystkich zapytań od klientów i interesantów, aby móc sprawniej na nie odpowiadać. Jeśli wprowadzisz swoje dane w naszym formularzu kontaktowym, zapytanie to zostanie przetworzone przez Zendesk. Alternatywnie można skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.

Podstawa prawna

W przypadkach, w których kontakt następuje w celu podjęcia działań umownych lub przedumownych, Art. 6 (1) lit. b) DSGVO jest odpowiednią podstawą prawną. Dla wszystkich innych przypadków, Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO ma zastosowanie.

Odbiorca

Odbiorcą danych jest operator strony internetowej oraz Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 49130, USA.

Przekazywanie do krajów trzecich

Następuje przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych. Przekazanie podlega odpowiednim zabezpieczeniom zgodnie z Art. 46 DSGVO. W tym celu zawarliśmy z odbierającym dane standardowe klauzule umowne. Ponadto jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i w razie konieczności ochrony praw i wolności osób fizycznych podejmujemy dalsze środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto dane zostaną usunięte, jeśli cofną Państwo swoją zgodę lub zażądają usunięcia danych osobowych.

Możliwość cofnięcia

Mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w zakresie art. 6 par. 1 lit. a) na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odwołanie nie wpływa na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Zobowiązanie umowne lub prawne

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podania danych osobowych. Jednak brak ich podania oznaczałby, że nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub nie mogliby Państwo korzystać z niej w pełnym zakresie.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych pod linkiem

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

Nasze profile na portalach społecznościowych

Facebook

Prowadzimy tzw. fan page naszej firmy na Facebooku. Kiedy odwiedzają Państwo fan page na Facebooku, Facebook może ocenić Państwa zachowanie w zakresie użytkowania i przekazać nam uzyskane w ten sposób informacje (“insights”). Wykorzystanie insightów strony służy optymalizacji ekonomicznej i zorientowanemu na popyt projektowaniu naszej strony internetowej / naszych usług. Przetwarzane kategorie danych to dane główne, ewentualnie dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączeń. Odbiorcą danych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, jako współkontroler zgodnie z art. 26 DSGVO.

Obowiązki wspólnych administratorów danych

Meta Platforms Ireland Limited jest zobowiązana do przyjęcia na mocy naszej umowy głównej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 (1) GDPR za przetwarzanie danych osobowych oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w zakresie zasad i legalności przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to w szczególności spełnienie obowiązków informacyjnych, ochronę praw osób, których dane dotyczą, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania.

Kontakt z nami w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą.

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 DSGVO), przekazujemy do głównego administratora Meta Platforms Ireland Limited za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Obejmuje to wnioski o dostęp, korektę, usunięcie i/lub sprzeciw lub ograniczenie danych, a także wnioski od organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy

Nie jest wykluczone, że dane zostaną przekazane osobom trzecim przez sieć społecznościową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej.  Z naszej strony nie dochodzi do przekazywania danych odbiorcom zewnętrznym.

Przekazywanie do krajów trzecich

Twoje dane osobowe przetwarzane w tym kontekście mogą zostać przekazane przez Meta Platforms Ireland Limited do państwa trzeciego. Nie można wykluczyć, że Meta Platforms Ireland Limited przekaże je spółce stowarzyszonej “Meta Platforms Inc.” z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook, o której mowa w punkcie “Dodatkowe informacje o ochronie prywatności”.

Czas przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Umowny lub prawny obowiązek przekazania danych

Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podawania danych.

Opcja cofnięcia i sprzeciwu

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez sieć społecznościową poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywowanie ustawienia “Do Not Track” w przeglądarce. Ponadto Meta Platforms Ireland Limited oferuje możliwość regulowania operacji przetwarzania danych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.facebook.com/settings.

W przypadku operacji przetwarzania, w szczególności przetwarzania bezpośrednich wiadomości, istnieje prawo do sprzeciwu wobec klienta – firmy. Mogą Państwo przesłać swój uzasadniony sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO na dane kontaktowe klienta – firmy wymienione powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Więcej informacji na temat dodatku Page Insights dotyczących podmiotu odpowiedzialnego można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Polityka prywatności Meta Platforms Ireland Limited znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/.

Instagram

Prowadzimy tzw. fan page na Instagramie dotyczący naszej firmy. Kiedy odwiedzasz fan page na Instagramie, Facebook może ocenić Twoje zachowanie w zakresie użytkowania i przekazać nam informacje uzyskane na tej podstawie (“Insights”). Wykorzystanie insightów strony służy optymalizacji ekonomicznej i zorientowanemu na popyt projektowaniu naszej strony internetowej / naszych usług. Przetwarzane kategorie danych to dane główne, jeśli dotyczy, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączenia.

Ponadto Meta Platforms Ireland Limited przetwarza te dane do celów badania rynku i reklamy. Jeśli użytkownicy są zalogowani na platformie, Meta Platforms Ireland Limited może również wykorzystywać te dane do serwowania spersonalizowanych reklam poza Instagramem. 

Jeśli użytkownik skorzysta z opcji na Instagramie, aby skontaktować się z nami za pomocą bezpośredniej wiadomości, jego dane zostaną wykorzystane do odpowiedzi na jego pytanie i wyjaśnienia sprawy. Po tym czasie rozmowa zostanie usunięta.

Instagram Insights może być oparty na danych osobowych zebranych w związku z wizytą osoby na stronie lub interakcją z nią i jej treścią. Więcej informacji na temat Insights można znaleźć na stronie:

https://de-de.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

Nie można wykluczyć, że Meta Platforms Ireland Limited również wykorzystuje treść tych wiadomości do własnych celów. Więcej informacji o danych zbieranych przez Instagram można znaleźć na:

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram Help Area&bc[1]=Policies%20and%20Messages.

Obowiązki wspólnych administratorów danych

Meta Platforms Ireland Limited jest zobowiązana do przyjęcia na mocy naszej umowy podstawowej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 ust. 1 GDPR za przetwarzanie danych osobowych oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w zakresie zasad i legalności przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to w szczególności spełnienie obowiązków informacyjnych, ochronę praw osób, których dane dotyczą, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania.

Kontakt z nami w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą.

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 DSGVO), przekazujemy do głównego administratora Meta Platforms Ireland Limited za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Obejmuje to wnioski o dostęp, korektę, usunięcie i/lub sprzeciw lub ograniczenie danych, a także wnioski od organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy

Nie jest wykluczone, że dane zostaną przekazane osobom trzecim przez sieć społecznościową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej.  Z naszej strony nie dochodzi do przekazywania danych odbiorcom zewnętrznym.

Przekazywanie do krajów trzecich

Twoje dane osobowe przetwarzane w tym kontekście mogą zostać przekazane przez Meta Platforms Ireland Limited do państwa trzeciego. Nie można wykluczyć, że Meta Platforms Ireland Limited przekaże je spółce stowarzyszonej “Meta Platforms Inc.” z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram, o której mowa w punkcie “Dodatkowe informacje o ochronie prywatności”.

Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Umowny lub prawny obowiązek podania danych.

Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podawania danych.

Opcja cofnięcia i sprzeciwu

Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez sieć społecznościową poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywowanie ustawienia “Do Not Track” w przeglądarce.

W przypadku operacji przetwarzania, w szczególności przetwarzania bezpośrednich wiadomości, istnieje prawo do sprzeciwu wobec klienta – firmy. Mogą Państwo przesłać swój uzasadniony sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO na dane kontaktowe Klienta – Firmy wymienione powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Polityka prywatności Meta Platforms Ireland Limited znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/.

Polityka prywatności Instagrama zawierająca informacje m.in. o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych po stronie Instagrama znajduje się pod adresem:

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

LinkedIn

Wspólnym administratorem danych jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Grand Canal Square 24, Dublin Irlandia.

W celu reklamowania naszych produktów i usług oraz komunikacji z zainteresowanymi stronami lub klientami prowadzimy konto biznesowe na platformie mediów społecznościowych “LinkedIn”. Gdy nasza obecność online jest wywoływana na platformie LinkedIn, dane użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company jako operatora platformy.

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z sieci społecznościowej służy dostarczeniu nam statycznych informacji na temat korzystania z naszej obecności w Internecie. Ponadto dane te są przetwarzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company do celów badania rynku i reklamy. Jeśli użytkownicy są zalogowani na platformie, LinkedIn Ireland Unlimited Company może również wykorzystywać te dane do serwowania spersonalizowanych reklam poza LinkedIn. 

Jeśli użytkownik skorzysta z opcji na LinkedIn, aby skontaktować się z nami za pomocą bezpośredniej wiadomości, jego dane zostaną wykorzystane do odpowiedzi na jego pytanie i wyjaśnienia sprawy. Po tym czasie rozmowa zostanie usunięta.

LinkedIn zapewnia wgląd w profil firmy, który dostarcza nam zanonimizowanych danych statystycznych o osobach odwiedzających nasz fan page. Te tak zwane “wglądy w profil” to zbiorcze statystyki, które są tworzone na podstawie określonych działań i rejestrowane przez LinkedIn, gdy użytkownicy i goście wchodzą w interakcję z naszym profilem firmowym i powiązanymi treściami.

Nie można wykluczyć, że LinkedIn Ireland Unlimited Company również wykorzystuje treść tych wiadomości do własnych celów. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności portalu społecznościowego.

Obowiązki wspólnych administratorów danych

LinkedIn Ireland Unlimited Company jest zobowiązana do przyjęcia w ramach naszej umowy, określonej w art. 26 (1) GDPR, podstawowej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w odniesieniu do zasad i legalności przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to w szczególności spełnienie obowiązków informacyjnych, ochronę praw osób, których dane dotyczą, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania.

Kontakt z nami w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą.

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 DSGVO) przekazujemy do głównego administratora LinkedIn Ireland Unlimited Company za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Obejmuje to wnioski o dostęp, korektę, usunięcie i/lub sprzeciw lub ograniczenie danych, a także wnioski od organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy

Nie jest wykluczone, że dane zostaną przekazane osobom trzecim przez sieć społecznościową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej.  Z naszej strony nie dochodzi do przekazywania danych odbiorcom zewnętrznym.

Przekazywanie do krajów trzecich

Twoje dane osobowe przetwarzane w tym kontekście mogą zostać przekazane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company do państwa trzeciego. Nie można wykluczyć, że LinkedIn Ireland Unlimited Company przekazuje do spółki powiązanej “Microsoft Corp.”, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn, o której mowa w punkcie “Dalsze informacje o prywatności”.

Czas przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Umowny lub prawny obowiązek przekazania danych

Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podawania danych.

Opcja cofnięcia i sprzeciwu

Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez sieć społecznościową poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywowanie ustawienia “Do Not Track” w przeglądarce.

W przypadku operacji przetwarzania, w szczególności przetwarzania bezpośrednich wiadomości, istnieje prawo do sprzeciwu wobec klienta – firmy. Mogą Państwo przesłać swój uzasadniony sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO na dane kontaktowe Klienta – Firmy wymienione powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Polityka prywatności LinkedIn Ireland Unlimited Company znajduje się pod adresem:

https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Polityka prywatności LinkedIn zawierająca informacje m.in. o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych w związku z plikami cookies znajduje się pod adresem:

https://de.LinkedIn.com/legal/cookie-policy

Twitter

Prowadzimy stronę fanowską na Twitterze dla naszej firmy. Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony fanowskiej na Twitterze, Twitter może ocenić zachowanie użytkownika i przekazać nam uzyskane w ten sposób informacje. Informacje te są wykorzystywane do celów optymalizacji ekonomicznej i projektowania naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Przetwarzane kategorie danych to dane główne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączeń. Odbiorcą danych jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, jako współkontroler danych zgodnie z art. 26 DSGVO.

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z sieci społecznościowej służy dostarczaniu nam statycznych informacji o korzystaniu z naszej obecności w Internecie. Ponadto dane te są przetwarzane przez Twitter International Company do celów badania rynku i reklamy. Jeśli użytkownicy są zalogowani na platformie, Twitter International Company może również wykorzystywać te dane do serwowania spersonalizowanych reklam poza Twitterem. 

Jeśli skorzystasz z opcji na Twitterze, aby skontaktować się z nami za pomocą bezpośredniej wiadomości, Twoje dane zostaną wykorzystane do odpowiedzi na Twoje pytanie i wyjaśnienia sprawy. Po tym czasie rozmowa zostanie usunięta.

Twitter zapewnia wgląd w profil firmy, który dostarcza nam zanonimizowanych danych statystycznych o osobach odwiedzających nasz fan page. Te tak zwane “spostrzeżenia z profilu” to zbiorcze statystyki, które są tworzone na podstawie określonych działań i rejestrowane przez Twittera, gdy użytkownicy i goście wchodzą w interakcję z naszym profilem firmowym i powiązanymi treściami….

Nie można wykluczyć, że Twitter International Company również wykorzystuje treść tych wiadomości do własnych celów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności portalu społecznościowego.

Obowiązki wspólnych administratorów danych

Firma Twitter International Company jest zobowiązana do przyjęcia w ramach naszej umowy podstawowej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 (1) GDPR za przetwarzanie danych osobowych oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w odniesieniu do zasad i legalności przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to w szczególności spełnienie obowiązków informacyjnych, ochronę praw osób, których dane dotyczą, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania.

Kontakt z nami w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą.

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 DSGVO), przekazujemy do głównego administratora danych firmy Twitter International Company za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Obejmuje to wnioski o dostęp, korektę, usunięcie i/lub sprzeciw lub ograniczenie danych, a także wnioski od organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy

Nie jest wykluczone, że dane zostaną przekazane osobom trzecim przez sieć społecznościową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danego portalu społecznościowego.  Z naszej strony nie dochodzi do przekazywania danych odbiorcom zewnętrznym.

Przekazywanie do krajów trzecich

Państwa dane osobowe przetwarzane w tym kontekście mogą być przekazywane przez Twitter International Company do państwa trzeciego. Nie można wykluczyć, że Twitter International Company przekazuje do spółki powiązanej “Twitter, Inc.” z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Twitter, o której mowa w punkcie “Dalsze informacje o ochronie prywatności”.

Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Umowny lub prawny obowiązek przekazania danych

Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podawania danych.

Opcja cofnięcia i sprzeciwu

Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez sieć społecznościową poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywowanie ustawienia “Do Not Track” w przeglądarce.

W przypadku operacji przetwarzania, w szczególności przetwarzania bezpośrednich wiadomości, istnieje prawo do sprzeciwu wobec klienta – firmy. Mogą Państwo przesłać swój uzasadniony sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO na dane kontaktowe Klienta – Firmy wymienione powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Polityka prywatności Twitter International Company i Twitter, Inc. znajduje się pod adresem:

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Prowadzimy kanał o naszej firmie w serwisie YouTube. Podczas odwiedzin i korzystania z naszego kanału na YouTube, Google może oceniać zachowanie użytkownika i przekazywać nam uzyskane w ten sposób informacje. Wykorzystanie tych informacji ma na celu optymalizację ekonomiczną i dostosowanie naszej strony internetowej do potrzeb. Przetwarzane kategorie danych to dane główne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane dotyczące połączeń. Odbiorcą danych jest Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia, jako wspólny administrator danych zgodnie z art. 26 DSGVO.

Obowiązki wspólnych administratorów danych

Google Ireland Limited jest zobowiązany do przyjęcia na mocy naszej umowy głównej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 ust. 1 GDPR za przetwarzanie danych osobowych oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w zakresie zasad i legalności przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to w szczególności spełnienie obowiązków informacyjnych, ochronę praw osób, których dane dotyczą, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania.

Kontakt z nami w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą.

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 DSGVO), przekazujemy do głównego administratora Google Ireland Limited za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Obejmuje to wnioski o dostęp, korektę, usunięcie i/lub sprzeciw lub ograniczenie danych, a także wnioski od organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy

Nie jest wykluczone, że dane zostaną przekazane osobom trzecim przez sieć społecznościową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej.  Z naszej strony nie dochodzi do przekazywania danych odbiorcom zewnętrznym.

Przekazywanie do krajów trzecich

Państwa dane osobowe przetwarzane w tym kontekście mogą być przekazywane przez Google Ireland Limited do państwa trzeciego. Nie można wykluczyć, że Google Ireland Limited przekazuje do spółki powiązanej “Google LLC.”, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności YouTube, o której mowa w punkcie “Dalsze wskazówki dotyczące ochrony prywatności”.

Czas przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Umowny lub prawny obowiązek przekazania danych

Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podawania danych.

Opcja cofnięcia i sprzeciwu

Możesz zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez sieć społecznościową poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywowanie ustawienia “Do Not Track” w przeglądarce.

W przypadku operacji przetwarzania, w szczególności przetwarzania bezpośrednich wiadomości, istnieje prawo do sprzeciwu wobec klienta – firmy. Mogą Państwo przesłać swój uzasadniony sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO na dane kontaktowe Klienta – Firmy wymienione powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Polityka prywatności Google Ireland Limited znajduje się pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub smartfonie). Po wejściu na stronę internetową, plik cookie zapisany na urządzeniu wysyła informacje do strony, która umieściła plik cookie.

Jak używamy plików cookie

Chcemy, abyście mogli Państwo podjąć świadomą decyzję za lub przeciw stosowaniu plików cookie, które nie są ściśle niezbędne dla funkcji technicznych Aplikacji. Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujesz z wykorzystywania plików cookie do celów reklamowych, nadal będą Ci wyświetlane reklamy, ale będą one w mniejszym stopniu ukierunkowane na Twoje zainteresowania. Nadal jednak mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej/usługi.

Rozróżniamy

– Niezbędne pliki cookies, które są absolutnie konieczne do realizacji funkcji technicznych aplikacji,

– Statystyczne pliki cookie, które pozwalają nam analizować korzystanie z Aplikacji, oraz

– Marketingowe pliki cookies, które są umieszczane przez firmy reklamowe w celu wyświetlania reklam odpowiednich do Twoich zainteresowań.

Oferujemy użytkownikowi możliwość wyboru preferencji dotyczących funkcjonalnych i marketingowych plików cookie w ramach pierwszej wizyty w naszej Aplikacji oraz w dowolnym momencie po jej zakończeniu.

4. Realizacja zamówienia

W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, takich jak IPStack i OneSignal. Ci usługodawcy zostali starannie wybrani i zleceni przez nas. Są oni związani naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowani. W razie potrzeby z naszymi partnerami zawierane są umowy o realizację zamówienia. Nasze umowy dotyczące przetwarzania zleceń spełniają surowe wymogi art. 28 DSGVO, jak również wymagania niemieckich urzędów ochrony danych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu DSGVO i jako użytkownikowi przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

5.1 Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące Cię dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie istnieje, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

– Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

– kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

– odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące Pani/Pana osoby;

– planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje w tym zakresie nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

– istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

– istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

– wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą;

– istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

– Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazaniem danych.

5.2 Prawo do sprostowania

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.

5.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na następujących warunkach może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

– jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość, dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

– jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO, o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

– Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

5.4 Prawo do usunięcia danych

5.4.1 Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

– Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

– Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie Art. 6 (1) a lub Art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

– Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie Art. 21 (1) DSGVO i nie ma nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na podstawie Art. 21 (2) DSGVO.

– Dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

– Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

– Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 GDPR.

5.4.2 Jeśli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje rozsądne środki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądaliście od nich usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

5.4.3 Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

– Za korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;

– dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

– ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 (2) (h) i (i) oraz Art. 9 (3) DSGVO;

– do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w pkt 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

– w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5.5 Prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

5.6 Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Pan/Pani administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto ma Pani/Pan prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO lub Art. 9 (2) a DSGVO lub na umowie zgodnie z Art. 6 (1) b DSGVO oraz

przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo uzyskać, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie mogą być przez to naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.7 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

5.8 Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie jest zgodne z prawem do momentu Państwa odwołania – odwołanie ma zatem wpływ na przetwarzanie dopiero po otrzymaniu odwołania. Odwołanie mogą Państwo zadeklarować nieformalnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Wówczas przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie już miało miejsca, z zastrzeżeniem zezwolenia przez inną podstawę prawną. W przeciwnym razie Państwa dane muszą zostać usunięte natychmiast po odwołaniu zgodnie z Art. 17 (2) DSGVO. Państwa prawo do odwołania zgody z zastrzeżeniem powyższych warunków jest zagwarantowane.

Twoje odwołanie powinno być skierowane do:  

BitBurst GmbH
Lerchenweg 3
40789 Monheim am Rhein, Niemcy
015256114159
[email protected]
www.bitburst.net

5.9 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

6. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, nie mają miejsca.

7. Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo na newsletter naszej firmy, dane w odpowiedniej masce wprowadzania danych zostaną przekazane administratorowi. Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymują Państwo e-mail, w którym są Państwo proszeni o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zagranicznych adresów e-mail. Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Służy to zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail danej osoby. Dane te nie będą przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim. W celu wysyłania newslettera niezbędne dane mogą być jednak przekazywane odpowiednim usługodawcom. Ponadto istnieje wyjątek, jeśli istnieje prawny obowiązek przekazania danych. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera. Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Podobnie, zgoda na przechowywanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. W tym celu w każdym newsletterze można znaleźć odpowiedni link. Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika w newsletterze jest, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Podstawą prawną wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego. Zasadniczo administrator może zapewnić odpowiedni poziom ochrony operacji przetwarzania za pomocą różnych odpowiednich zabezpieczeń. Możliwe jest przekazywanie transferów danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, wewnętrznych zasad ochrony danych, zatwierdzonych kodeksów postępowania, standardowych klauzul ochrony danych lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji na podstawie art. 46 ust. 2 lit. a)-f) GDPR.

Jeśli administrator danych dokonuje przekazania do państwa trzeciego na podstawie prawnej art. 49 (1) a) DSGVO, zostaną Państwo w tym miejscu poinformowani o możliwych zagrożeniach związanych z przekazaniem danych do państwa trzeciego.

Istnieje ryzyko, że państwo trzecie otrzymujące Twoje dane osobowe może nie zapewnić równoważnego poziomu ochrony w porównaniu z ochroną danych osobowych w Unii Europejskiej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy Komisja UE nie wydała decyzji o adekwatności w odniesieniu do danego państwa trzeciego lub gdy niektóre umowy między Unią Europejską a danym państwem trzecim zostały uznane za nieważne. W szczególności w niektórych państwach trzecich istnieje ryzyko dotyczące skutecznej ochrony praw podstawowych UE poprzez stosowanie przepisów dotyczących nadzoru (na przykład w USA). W takim przypadku obowiązkiem administratora i odbiorcy jest ocena, czy prawa osób, których dane dotyczą, w państwie trzecim mają równoważny poziom ochrony jak w Unii i czy można je również skutecznie egzekwować.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie powinno jednak podważać poziomu ochrony zapewnianej osobom fizycznym w całej Unii, gdy dane osobowe są przekazywane z Unii administratorom, podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, w tym gdy dane osobowe są dalej przekazywane z państwa trzeciego lub z organizacji międzynarodowej administratorom lub podmiotom przetwarzającym w tym samym lub innym państwie trzecim lub do tej samej lub innej organizacji międzynarodowej.

9. Integracja innych usług i treści osób trzecich

Opis i cel

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy, czcionki lub grafiki z innych stron internetowych. Wymaga to zawsze, aby oferenci tych treści (zwani dalej “oferentami zewnętrznymi”) znali adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie mogliby oni bowiem przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których oferenci wykorzystują adres IP tylko do dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy oferenci zewnętrzni zapisują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest to nam znane, informujemy o tym użytkowników. Chcielibyśmy dzięki tym integracjom udostępnić i ulepszyć naszą ofertę online.

Podstawa prawna

Podstawą prawną integracji innych usług i treści osób trzecich jest Art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Nasz nadrzędny uzasadniony interes polega na zamiarze odpowiedniego zaprezentowania naszej obecności w Internecie oraz przyjaznych dla użytkownika i ekonomicznie efektywnych usług z naszej strony. Dalsze informacje można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych osobowych dostawców.

Umowne lub prawne zobowiązanie do podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podania danych osobowych. Jednakże niepodanie ich mogłoby ewentualnie spowodować, że nie będą Państwo mogli korzystać z tej funkcji lub nie będą mogli korzystać z niej w pełnym zakresie.

10. Obowiązki powiadamiania strony odpowiedzialnej

Jeżeli Twoje dane osobowe zostały ujawnione innym odbiorcom (osobom trzecim) mającym podstawy prawne, powiadomimy ich o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 16, Art. 17 ust. 1 i Art. 18 DSGVO). Obowiązek powiadomienia nie ma zastosowania, jeśli wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem lub jest niemożliwy. Na życzenie poinformujemy Państwa również o odbiorcach.

Scroll to Top